Rezumate

Rezumate

Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

 • maxim 300 cuvinte;
 • redactat în limba română și în limba engleză;
 • fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat
 • redactare cu diacritice
 • atât autorul cât și coautorul prezentărilor sunt obligați să se înregistreze la eveniment, completând formularul de înregistrare, iar la observații, vor menționa că sunt autor/coautor al lucrării – titlul lucrării.

Termen limită de înregistrare a rezumatelor: 1 decembrie 2020. Rezumatele se trimit la adresa: office@dimas.com.ro

 

FORMA DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral (ppt, pdf sau înregistrare video) sau e-poster (jpg sau pdf).
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor orale (ppt, pdf sau înregistrare video) este 06.12.2020 pe adresa de e-mail: office@dimas.com.ro.
Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 06.12.2020 pe adresa de e-mail: office@dimas.com.ro

Rezumatul trebuie să cuprindă:

 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 250 de caractere;
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor.
 • prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
 • în cazul prezentărilor film video, rezumatul consta in scurta prezentarenu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.